To niedobrze.

 

31 października to dla fizjoterapeutów dość ważna data – do tej pory każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą miał obowiązek zarejestrować swoją działalność jako Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna lub w przypadku prowadzenia bardziej rozbudowanych struktur – Podmiotu Leczniczego.

Od 1 listopada 2019 roku każdy fizjoterapeuta, który nie złożył takiego wniosku o wpis – nie ma prawa do wykonywania swojego zawodu.

Wpis w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów to obowiązek dający uprawnienie do wykonywania naszego zawodu. Krajowa Rada Fizjoterapeutów ma 30 dni od daty złożenia wniosku na dokonanie wpisu – od dnia złożenia KOMPLETNEGO wniosku.
Co jeśli minie 30 dni a Krajowa Rada Fizjoterapeutów nie dokonała wpisu? Jeżeli Krajowa Rada Fizjoterapeutów nie dokona wpisu w powyższym terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 

Co jeśli złożyłeś wniosek na ostatnią chwilę?

 

KIF w wydawanych oświadczeniach wyraźnie informuje, że nie będziesz miał możliwości wykonywania działalności gospodarczej.
Co jeśli złożyłeś błędny wniosek? Dopóki nie poprawisz błędów i nie uzupełnisz braków, nie masz prawa aby wykonywać zawód fizjoterapeuty.

Co za tym idzie, NIKT po 31 października bez wpisu do rejestru nie może prowadzić działalności.
Co prawda, obecnie nasz system jest nieszczelny i póki co, nie ma przesłanek ścigania czy wyciągania konsekwencji za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty bez posiadanych uprawnień ale w przypadku popełnienia jakiegokolwiek błędu, niekoniecznie zawinionego przez fizjoterapeutę sprawa może znaleźć swój koniec w sądzie.

 

“Problem pojawia się wtedy, jeśli pojawia się problem”.

 

W przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego czy zwykłego niedopatrzenia ze strony fizjoterapeuty sprawa wygląda już zupełnie inaczej. W pierwszej kolejności pod uwagę będzie brane dopuszczenie danej osoby do wykonywania zawodu fizjoterapeuty a w przypadku braku wpisu jako Indywidualna Praktyka Zawodowa czy Podmiot Leczniczy, dana osoba nie ma prawa wykonywać tego zawodu. Co więcej brak wpisu oznacza.. BRAK UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO OC fizjoterapeuty.

Nie zastosowanie się do powyższych wymogów nie tylko oznacza to, że Twój ubezpieczyciel uchyli się od odpowiedzialności i ‘umyje ręce’. Oznacza to również, że Ty możesz ponieść odpowiedzialność – zawodową, karną za wykroczenie a nawet odszkodowawczą.

Bardzo dużo informacji na temat ubezpieczeń dla fizjoterapeutów znajdziesz w grupie, do której link znajduje się poniżej. Raz w roku możesz również dołączyć do grupowego ubezpieczenia obniżając swoje koszty.

https://www.facebook.com/groups/156191465182327/